LeCom LTD, spol. s r.o.

Kukučínova 514/12
018 41 Dubnica nad Váhom
SLOVENSKO

 

 

Prevádzka:

LeCom LTD, spol. s r. o.

Družstevná 348

018 51 Nová Dubnica – Veľký Kolačín

Slovensko

Tel.:  +421 905 134 707

Fax.: +421 907 310 082

e-mail: lecom@lecom.sk

web: www.lecom.sk