Sídlo:
LeCom LTD, spol. s r. o.
Družstevná 348
018 51 Nová Dubnica - Veľký Kolačín
Slovensko

Predaj:

Ing. Pavol Letko                     Vladislav Letko  

Tel.: +421 907 310 082          Tel.:+421 905 134 707

e-mail: pavol(at)lecom.sk          e-mail: vlado(at)lecom.sk