Sídlo:   Prevádzka:
LeCom LTD, spol. s r. o.   LeCom LTD, spol. s r. o.
Kukučínova 514/12   Areál ZTS č. I 581/7
018 41 Dubnica nad Váhom   018 41 Dubnica nad Váhom
Slovensko   Slovensko

Predaj:

Ing. Pavol Letko                     Vladislav Letko  

Tel.: +421-42-444 0279           Tel.: +421-42-444 0280

Fax: +421-42-444 0281           Fax: +421-42-444 0281

GSM: +421 907 310 082          GSM: +421 905 134 707

e-mail: pavol(at)lecom.sk          e-mail: vlado(at)lecom.sk